Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 02/2024 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 02/2024 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 02/2024 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024) như sau:

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 04/2023

27/04/2023
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 04/2023 (từ ngày 15/03/2023 đến ngày 14/04/2023) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 813 vụ, làm chết 459 người, bị thương 576 người. So với tháng 03/2023, tăng 97 vụ (+13,55%); tăng 72 người chết (+18,60%); tăng 68 người bị thương (+13,39%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 04/2023.


2. Xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông:

Toàn quốc có 318.564 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 631,72 tỷ đồng; tạm giữ 104.244 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 03/2023, tăng 117.831 vụ (+58,70%), số tiền phạt thu được tăng 258,83 tỷ đồng (+69,41%), tăng 36.968 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+54,95%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 117 vụ cháy, làm chết 07 người, 12 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 26,89 tỷ đồng. So với tháng 03/2023, tăng 13 vụ (+12,50%), giảm 01 người chết (-12,50%), tăng 12 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 21,09 tỷ đồng (+363,62%).  

- Toàn quốc xảy ra 03 vụ nổ, làm chết 02 người, bị thương 07 người. So với tháng 03/2023, tăng 03 vụ, 02 người chết, 07 người bị thương.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website