Tình hình xuất nhập cảnh tháng 3/2019

28/03/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 3/2019 (từ ngày 16/02/2019 đến ngày 15/03/2019) như sau:

Toàn quốc có 1.387.045 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 577.517 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 02/2019, giảm 180.450 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (-11,51%) và tăng 11.200 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (1,98%).

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website