Tình hình xuất nhập cảnh tháng 6/2019

26/06/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 6/2019 (từ ngày 16/5/2019 đến ngày 15/6/2019) như sau:

Toàn quốc có 1.666.198 lượt người xuất cảnh; 1.631.374 lượt người nhập cảnh. So với tháng 5/2019, giảm cả 2 tiêu chí: Giảm 352.912 lượt người xuất cảnh (-17,48%); giảm 328.601 lượt người nhập cảnh (-16,77%).

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website