Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 02/2024 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 02/2024 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 02/2024 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024) như sau:

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 9/2022

28/09/2022
Lượt xem: 1947
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 9/2022 (từ ngày 15/8/2022 đến ngày 14/9/2022) như sau:
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tiến hành trục xuất 01 người vi phạm pháp luật Việt Nam về xuất, nhập cảnh vào ngày 23/8 vừa qua.

 

Toàn quốc có 966.021 lượt người xuất cảnh, trong đó có 495.583 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+19,57%).

Toàn quốc có 892.366 lượt người nhập cảnh, trong đó có 454.449 lượt người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (-5,79%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website