Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 03/2024

29/03/2024
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:
1. Tình hình tai nạn giao thông:
 
Toàn quốc xảy ra 1.697 vụ, làm chết 743 người, bị thương 1.267 người. So với tháng 02/2024, giảm 724 vụ (-29,90%); giảm 270 người chết (-26,65%); giảm 675 người bị thương (-34,76%).
 
2. Xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông:
 
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 03/2024.

 
Toàn quốc có 358.751 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 706,62 tỷ đồng; tạm giữ 121.610 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 02/2024, tăng 4.175 vụ (+1,18%), số tiền phạt thu được giảm 12,05 tỷ đồng (-1,68%), giảm 17.579 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-12,63%).
 
3. Tình hình cháy, nổ:
 
- Toàn quốc xảy ra 352 vụ cháy, làm chết 07 người, 05 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 24,19 tỷ đồng. So với tháng 02/2024, giảm 95 vụ (-21,25%), giảm 04 người chết (-36,36%), giảm 05 người bị thương (-50,00%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 3,19 tỷ đồng (-11,65%).  
 
- Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, làm 01 người chết. So với tháng 02/2024, tăng 01 người bị chết, giảm 02 người bị thương.
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website