Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 25/7/2022 đến ngày 30/7/2022

30/07/2022

Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác công an tháng 8/2022; đảm bảo triển khai công tác đặc xá công khai và đúng quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa; chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022; tích cực hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 25/7/2022 đến ngày 30/7/2022.

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 17/7/2022 đến ngày 23/7/2022

23/07/2022

Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; Chú trọng công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tổ chức ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, phục vụ công tác công an trong tình hình mới; Tăng cường công tác phối hợp trong tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Công an nhân dân (CAND)… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 17/7 – 23/7/2022.

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 10/7/2022 đến ngày 16/7/2022

16/07/2022

Chuẩn bị tốt các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; đảm bảo trang trọng, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; nâng cao công tác nghiệp vụ của lực lượng An ninh điều tra; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 10/7 – 16/7/2022.

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 04/7/2022 đến ngày 09/7/2022

09/07/2022

Hoàn thiện các nội dung trong dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an; củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; đưa hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân đẹp hơn, bình dị, nhân văn, gần gũi rất đời thường … là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 04/7/2022 - 09/7/2022.

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 27/6/2022 đến ngày 02/7/2022

02/07/2022

Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; quyết liệt thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022; giữ vững ANTT trên địa bàn Tây Nguyên; thực hiện thành công Đề án 06 ở Thành phố Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ trong thảm họa, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 27/6/2022 – 02/7/2022.

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 20/6/2022 – 25/6/2022

25/06/2022

Tổ chức Hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình của lực lượng Cảnh sát nhân dân (giai đoạn 2011-2021); phát động và kêu gọi sự quan tâm ủng hộ Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương; chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm báo Công an nhân dân “vừa hồng, vừa chuyên”; mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; làm tốt công tác phòng ngừa ma túy, hạn chế phát sinh người nghiện… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an từ ngày 20/6/2022 đến ngày 25/6/2022...

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 13/6/2022 – 18/6/2022

18/06/2022

Đoàn kết, đồng lòng xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy trong Công an nhân dân; Tích cực phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 13/6/2022 – 18/6/2022.

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 05/6/2022 – 10/6/2022

11/06/2022

Tổ chức tôn vinh những thành tích tiêu biểu, xuất sắc của lực lượng Công an xã, đồng thời phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 – 11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023); tập trung làm rõ hơn những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; làm tốt công tác tuyên truyền để Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 05/6/2022 – 10/6/2022.

Chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an từ ngày 30/5/2022 đến ngày 04/6/2022

04/06/2022

Đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trong tình hình mới; tổng kết công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp chế trong Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2022; chuẩn nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;… là những chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an từ ngày 30/5 đến ngày 04/6/2022.

Chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an từ ngày 23/5/2022 đến ngày 28/5/2022

28/05/2022

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm; triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người; chủ động làm tốt công tác phòng cháy; phấn đấu hoàn thành cung cấp 227 dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 23/5/2022 đến ngày 28/5/2022.

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website