Lãnh đạo Bộ Công an tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023

15/12/2023

Ngày 15/12/2023, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023

15/11/2023

Ngày 15/11/2023, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023 tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Bộ Công an tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023

15/08/2023

Ngày 15/8/2023, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp công dân theo định kỳ tháng 8/2023.

Lãnh đạo Bộ Công an tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022

15/12/2022

Ngày 15/12/2022, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp công dân theo định kỳ tháng 12/2022.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022

16/05/2022

Ngày 16/5/2022, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp công dân theo định kỳ tháng 5/2022.

Lãnh đạo Bộ Công an tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022

15/04/2022

Ngày 15/4/2022, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp công dân theo định kỳ tháng 4/2022.

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 và thay đổi địa điểm tiếp công dân của Bộ Công an

04/03/2022

Căn cứ Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 30/2015/TT-BCA ngày 03/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân; Kế hoạch số 272/KH-BCA-X05 ngày 05/12/2018 của Bộ Công an về kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ Công an; Thông tư số 28/2018/TT-BCA ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy chế làm việc của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Lịch tiếp công dân định kỳ của Bộ Công an năm 2022.

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website