Lực lượng Công an nhân dân quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự

22/05/2022
Lượt xem: 3247
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 215/KH-BCA ngày 11/5/2022 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (PCTT) và kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống PCTT trong lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Xác định CAND luôn là lực lượng tuyến đầu có mặt tại các điểm nóng về thiên tai, thảm họa, sự cố, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực sự coi nhiệm vụ PCTT, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) như nhiệm vụ chiến đấu, kịp thời có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo địa phương chỉ huy điều hành xử lý các tình huống; kịp thời tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tiếp tế, cấp cứu nhân dân vùng ngập lụt… hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Trong thực hiện nhiệm vụ PCTT & TKCN cán bộ, chiến sỹ luôn thể hiện rõ phẩm chất của người chiến sĩ CAND, không ngại hy sinh, gian khổ, quên mình cứu giúp nhân dân, được Đảng và nhân dân ghi nhận, tin yêu. Hình ảnh người chiến sĩ CAND trong PCTT, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh, trật tự, tham gia di dời sơ tán dân giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai ngày càng được ghi nhận nhiều và đậm nét. Cấp ủy, Chính quyền địa phương và nhân dân các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai, lụt, bão luôn đánh giá cao phẩm chất “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của cán bộ chiến sĩ CAND trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an đu dây vượt sông đang chảy xiết tiếp cận người dân gặp nạn.

 

Để chủ động đối phó thiên tai, tai nạn, sự cố cháy nổ trong năm 2022, lực lượng CAND thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính”, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự 2022; xây dựng và triển khai Kế hoạch của Bộ Công an về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự trong toàn lực lượng CAND năm 2022, quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả mọi tình huống thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống. Tranh thủ sự chỉ đạo và hỗ trợ về nguồn lực của các cấp chính quyền địa phương để tăng cường trang bị vật tư, phương tiện, bổ sung kinh phí nâng cao hiệu quả công tác PCTT, lụt, bão của Công an các đơn vị, địa phương. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão và TKCN tại Công an các đơn vị, địa phương trước mùa mưa, bão.

Các chiến sĩ Công an hỗ trợ các gia đình dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa sau khi lũ rút.


2. Thông tin kịp thời, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và Website của Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, ứng phó kịp thời với thiên tai và thực hiện tốt công tácTKCN, cứu hộ trong năm 2022. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự của Bộ Công an trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong công tác phòng, tránh thiên tai, tai nạn, sự cố cháy nổ.

3. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 540/KH-BCA, ngày 29/12/2021 của Bộ Công an về ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự năm 2022; Thông tư số 05/2021/TT-BCA, ngày 14/01/2021 của Bộ Công an quy định về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN của lực lượng CAND, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/3/2021; Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phòng thủ dân sự của Bộ Công an (Kèm theo Kế hoạch Phòng thủ dân sự số 40/KH-BCA ngày 29/01/2021 của Bộ Công an); tiếp tục thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT&TKCN ngành Công an đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Thông tư của Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng PCTT, lụt bão; Thông tư số 85/2020/TT-BTC, ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp.


4. Trong năm 2022 xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự cho Công an cấp cơ sở trong toàn quốc; tổ chức tập huấn chuyên đề về cứu nạn, cứu hộ dưới nước; xây dựng và tổ chức huấn luyện các phương án ứng phó với sự cố thiên tai thảm hoạ, TKCN cho lực lượng cảnh sát cơ động, đặc nhiệm; huấn luyện sử dụng phương tiện, thiết bị cứu hộ cứu nạn phòng, chống thiên tai, lụt bão và TKCN cho Công an các đơn vị, địa phương.

5. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự năm 2021, triển khai công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự năm 2022. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố khi có thiên tai, lụt bão xảy ra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự của các đơn vị trực thuộc; chủ động nắm thực lực, bảo quản, bảo dưỡng vật tư phương tiện, công tác dự phòng, dự trữ để chủ động khi thiên tai, bão lũ xảy ra. Thực hiện nghiêm túc theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cán bộ, chiến sỹ Công an dầm mình trong lũ giúp dân sơ tán.


6. Quán triệt, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT và TKCN Bộ Công an về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự năm 2022 của Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT và TKCN Bộ Công an :

- Thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, lấy phòng ngừa là chính”. Tăng cường nắm, theo dõi sát tình hình để đề xuất các chủ trương chỉ đạo kịp thời.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khi có thiên tai, bão lụt, sự cố xẩy ra, đề phòng tội phạm lợi dụng để trộm cắp tài sản nhà nước và nhân dân; cử cán bộ xuống tận địa bàn, nơi xẩy ra sự cố để cùng Công an địa phương xử lý, ứng phó, khắc phục hậu quả.

- Rà soát tất cả các loại phương tiện phòng, chống thiên tai, lụt bão và cứu hộ, cứu nạn hiện có, đề xuất bổ sung kịp thời.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền. Củng cố hệ thống tuyên truyền ở Công an các địa phương, sẵn sàng cơ động xuống tận nơi xẩy ra thiên tai để ghi hình đưa tin, tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân nâng cao ý thức phòng tránh và hiểu rõ hoạt động của lực lượng CAND.

- Tổ chức thực tập các tình huống và cách thức sử dụng các loại phương tiện; chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Các trường Công an thành lập các đơn vị dự bị chiến đấu để sẵn sàng huy động lực lượng phục vụ các yêu cầu công tác.

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện tốt công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân s trong toàn lực lượng CAND.


Phát huy truyền thống vẻ vang 76 năm phòng, chống thiên tai Việt Nam, lực lượng CAND ra sức phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, lụt bão, thảm họa và các sự cố khác gây ra./.

 

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website