Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 11/2023

29/11/2023
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 11/2023 (từ ngày 15/10/2023 đến ngày 14/11/2023) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.950 vụ, làm chết 885 người, bị thương 1.515 người. So với tháng 10/2023, tăng 459 vụ (+30,78%); tăng 154 người chết (+21,07%); tăng 344 người bị thương (+29,38%).

2. Xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông:
 

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 11/2023.
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 11/2023.

 

Toàn quốc có 302.606 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 625,75 tỷ đồng; tạm giữ 107,924 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 10/2023, tăng 21.091 vụ (+7,49%), số tiền phạt thu được tăng 77,10 tỷ đồng (+14,05%), tăng 18.430 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+20,59%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 145 vụ cháy, làm chết 03 người, 06 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 28,53 tỷ đồng. So với tháng 10/2023, giảm 07 vụ (-4,61%), giảm 03 người chết (-50,00%), tăng 04 người bị thương; tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 9,27 tỷ đồng (+48,13%).  

- Toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, 03 người chết, bị thương 01 người,. So với tháng 10/2023 giảm 01 vụ, tăng 02 người chết, giảm 01 người bị thương.

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website