Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 5/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 5/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 5/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024) như sau:

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 11/2022

25/11/2022
Lượt xem: 3166
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 11/2022 (từ ngày 15/10/2022 đến ngày 14/11/2022) như sau:

1. Phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 3.904 vụ; khám phá 3.186 vụ; bắt giữ, xử lý 6.062 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 81,61%; triệt phá 62 băng, nhóm. So với tháng 10/2022, tăng 160 vụ (+4,27%), tăng 05 số vụ khám phá (+0,16%), tăng 195 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+3,32%), tăng 18 số băng, nhóm bị triệt phá (+40,91%).

Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 11/2022.
Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 11/2022.

 
2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 547 vụ, so với tháng 10/2022 giảm 20 vụ (-3,53%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

Toàn quốc xảy ra 34 vụ, so với tháng 10/2022 giảm 33 vụ (-49,25%).

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 1.584 vụ, so với tháng 10/2022 giảm 660 vụ (-29,41%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 401 đối tượng truy nã, 132 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 10/2022, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 114 đối tượng (-22,14%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 14 đối tượng (-9,59%).

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website