Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 5/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 5/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 5/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024) như sau:

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 12/2023

22/12/2023
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 12/2023 (từ ngày 15/11/2023 đến ngày 14/12/2023) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 2.279 vụ, làm chết 930 người, bị thương 1.798 người. So với tháng 11/2023, tăng 329 vụ (+16,87%); tăng 45 người chết (+5,08%); tăng 283 người bị thương (+18,68%).

2. Xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông:
 

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 12/2023.
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 12/2023.


Toàn quốc có 287.912 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 600,62 tỷ đồng; tạm giữ 101,780 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 11/2023, giảm 14.694 vụ (-4,86%); số tiền phạt thu được giảm 25,13 tỷ đồng (-4,02%); giảm 6.144 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-5,69%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 213 vụ cháy, làm chết 09 người, 07 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 4,22 tỷ đồng. So với tháng 11/2023, tăng 68 vụ (+46,90%), tăng 06 người chết (+200,00%), tăng 01 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 24,31 tỷ đồng (-85,21%).  

- Toàn quốc xảy ra 03 vụ nổ, 03 người chết, bị thương 04 người. So với tháng 11/2023 tăng 02 vụ, tăng 03 người bị thương.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website