Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 8/2023

29/08/2023
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 8/2023 (từ ngày 15/7/2023 đến ngày 14/8/2023) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông: 

Toàn quốc xảy ra 1179 vụ, làm chết 696 người, bị thương 808 người. So với tháng 7/2023, tăng 222 vụ (+23,20%); tăng 133 người chết (+23,62%); tăng 162 người bị thương (+25,08%).

2. Xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông: 

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 08/2023.


Toàn quốc có 264.342 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 472,29 tỷ đồng; tạm giữ 75.394 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 7/2023, giảm 33.009 vụ (-11,10%), số tiền phạt thu được giảm 98,67 tỷ đồng (-17,28%), giảm 10.111 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-11,83%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 218 vụ cháy, làm chết 08 người, 3 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 91,90 tỷ đồng. So với tháng 7/2023, tăng 38 vụ (+21,11%), giảm 04 người chết (-33,33%), giảm 04 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 70,26 tỷ đồng (+324,68%).  

- Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, làm chết 01 người, bị thương 01 người. 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website