Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023) như sau:

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 9/2023

28/09/2023
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 9/2023 (từ ngày 15/8/2023 đến ngày 14/9/2023) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1231 vụ, làm chết 641 người, bị thương 877 người. So với tháng 8/2023, tăng 52 vụ (+4,41%); giảm 55 người chết (-7,90%); tăng 69 người bị thương (+8,54%).

2. Xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông:
 

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 09/2023.
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 09/2023.


Toàn quốc có 284.382 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 506,07 tỷ đồng; tạm giữ 81,969 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 8/2023, tăng 20.040 vụ (+7,58%), số tiền phạt thu được tăng 33,78 tỷ đồng +7,15%), tăng 6.575 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+8,72%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 198 vụ cháy, làm chết 63 người, 46 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 9,80 tỷ đồng. So với tháng 8/2023, giảm 20 vụ (-9,17%), tăng 55 người chết (+687,50%), tăng 43 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 82,10 tỷ đồng (-89,34%).  

- Toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, bị thương 05 người, không có người chết. So với tháng 8/2023 giảm 01 vụ, giảm 01 người chết, tăng 04 người bị thương.

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website