STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
471 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Pháp chế Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 4241
472 Quy định về phòng cháy, chữa cháy Pháp chế Cử tri tỉnh An Giang 4141
473 Xử lý hình sự đối với hành vi trộm cắp điện Pháp chế Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 5406
474 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Phú Thọ 95200
475 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Hà Giang 6961
476 Tình hình an ninh trật tự ở các địa phương... Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Phú Yên, TP. Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Bình Dương 11460
477 Về đề nghị đầu tư trang thiết bị xác định hàm lượng chất ma túy tại địa phương Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Điện Biên 5355
478 Về kiến nghị cho phép lực lượng Quản lý thị trường được dừng các phương tiện giao thông Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Đăk Nông 4859
479 Xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng Các lĩnh vực khác Cử tri tỉnh Phú Yên, Lâm Đồng, Quảng Ngãi 5228
480 Xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo, cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Lạng Sơn 5395