STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
501 Về đề nghị không loại bỏ đối tượng sử dụng ma túy ra khỏi đối tượng bị xử lý hình sự Pháp chế Cử tri 6686
502 Về việc sửa đổi bất cập trong Pháp lệnh Công an xã Pháp chế Cử tri 5657
503 Về việc tuyển đối tượng nữ vào công tác trong lực lượng Công an Tuyển dụng và đào tạo Cử tri 5608
504 Về việc trao quyền cho lực lượng Công an xã được kiểm tra giao thông trong địa bàn nông thôn Trật tự, an toàn giao thông Cử tri 5160
505 Đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể về thời gian, thủ tục, hồ sơ trong việc xác định người có lỗi trong vụ tai nạn giao thông Trật tự, an toàn giao thông Cử tri 4085
506 Về việc đề nghị có chế tài điều chỉnh các đối tượng nghiện hút ma túy Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri 3967
507 Về việc đề nghị tăng khung hình phạt đối với một số loại tội phạm Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri 3232
508 Về tăng cường các biện pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri 7999
509 Việc bảo vệ người tố giác tội phạm, tố giác tham nhũng và chính sách khen thưởng cho những đối tượng này Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri 4504
510 Tăng cường biện pháp ngăn chặn tội phạm buôn bán người qua biên giới Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri 2977