Bộ trưởng

Năm sinh: 1957
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

Thứ trưởng

Năm sinh: 1962
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
Năm sinh: 1965
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
Năm sinh: 1964
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
Năm sinh: 1966
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
Năm sinh: 1973
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
Năm sinh: 1974
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
Giới thiệu
Liên kết Website