Tìm thấy 115 văn bản

Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Ngày ban hành: 15/11/2022

Hiệu lực: 01/07/2023

Ngày ban hành: 12/11/2021

Hiệu lực: 01/12/2021

Ngày ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: 01/01/2022

Ngày ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: 01/01/2022

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Ngày ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: 01/07/2021

Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Ngày ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: 01/07/2021

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: 01/01/2022