Tìm thấy 120 văn bản

Ngày ban hành: 28/11/2023

Hiệu lực: 01/07/2024

Ngày ban hành: 27/11/2023

Hiệu lực: 01/07/2024

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày ban hành: 24/06/2023

Hiệu lực: 15/08/2023

Ngày ban hành: 22/06/2023

Hiệu lực: 01/07/2024

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Ngày ban hành: 22/06/2023

Hiệu lực: 15/08/2023

Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Ngày ban hành: 15/11/2022

Hiệu lực: 01/07/2023

Ngày ban hành: 12/11/2021

Hiệu lực: 01/12/2021

Ngày ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: 01/01/2022