Tìm thấy 207 văn bản

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Ngày ban hành: 21/12/2022

Hiệu lực: 01/01/2023

Nghị định quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày ban hành: 12/12/2022

Hiệu lực: 01/02/2023

Nghị định bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 4/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao

Ngày ban hành: 07/12/2022

Hiệu lực: 07/12/2022

Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không

Ngày ban hành: 07/11/2022

Hiệu lực: 22/12/2022

Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Ngày ban hành: 05/09/2022

Hiệu lực: 20/10/2022

Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Ngày ban hành: 25/08/2022

Hiệu lực: 25/08/2022

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Ngày ban hành: 15/08/2022

Hiệu lực: 01/10/2022

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: 25/08/2022