Tìm thấy 17 văn bản

Phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

Ngày ban hành: 30/10/2023

Hiệu lực: 30/10/2023

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về việc miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa I-ta-li-a, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na-uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Bê-la-rút.

Ngày ban hành: 14/08/2023

Hiệu lực: 15/08/2023

Về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Ngày ban hành: 14/08/2023

Hiệu lực: 15/08/2023

Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Ngày ban hành: 15/11/2022

Hiệu lực: 01/07/2023

Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Ngày ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: 01/07/2021

Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an

Ngày ban hành: 30/10/2017

Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoạc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người

Ngày ban hành: 28/11/2014

Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Ngày ban hành: 28/11/2014