Tìm thấy 14 văn bản

Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Ngày ban hành: 15/11/2022

Hiệu lực: 01/07/2023

Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Ngày ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: 01/07/2021

Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an

Ngày ban hành: 30/10/2017

Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Ngày ban hành: 28/11/2014

Nghị quyết về trả lời chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Ngày ban hành: 28/11/2014

Nghị quyết về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Ngày ban hành: 28/11/2014

Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoạc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người

Ngày ban hành: 28/11/2014

Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Ngày ban hành: 28/11/2014