Tìm thấy 80 văn bản

Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an kỳ 2019 – 2023

Ngày ban hành: 01/02/2024

Hiệu lực: 01/02/2024

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân năm 2024

Ngày ban hành: 22/01/2024

Hiệu lực: 22/01/2024

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày ban hành: 16/01/2024

Hiệu lực: 16/01/2024

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an

Ngày ban hành: 18/10/2023

Hiệu lực: 18/10/2023

Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Ngày ban hành: 06/09/2023

Hiệu lực: 06/09/2023

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Ngày ban hành: 15/08/2023

Hiệu lực: 15/08/2023

Quyết định ban hành Danh mục chi tiết hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành, kèm theo mã số HS đối với vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ

Ngày ban hành: 17/07/2023

Hiệu lực: 17/07/2023

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền của Bộ Công an

Ngày ban hành: 14/07/2023

Hiệu lực: 14/07/2023