Tìm thấy 211 văn bản

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày ban hành: 16/04/2024

Hiệu lực: 01/07/2024

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Ngày ban hành: 05/04/2024

Hiệu lực: 20/05/2024

Nghị định quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

Ngày ban hành: 07/03/2024

Hiệu lực: 01/05/2024

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Ngày ban hành: 25/01/2024

Hiệu lực: 10/03/2024

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày ban hành: 29/12/2023

Hiệu lực: 30/03/2024

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

Ngày ban hành: 19/12/2023

Hiệu lực: 19/12/2023

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí đường bộ

Ngày ban hành: 13/12/2023

Hiệu lực: 01/02/2024

Nghị định quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

Ngày ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: 02/02/2024