STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Về đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy Pháp chế Cử tri tỉnh Tuyên Quang 3377
32 Về đề nghị thống nhất ban hành Luật Căn cước công dân Pháp chế Cử tri tỉnh An Giang 2386
33 Về việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự Pháp chế Cử tri tỉnh Phú Thọ 3543
34 Về đề nghị sớm ban hành Luật về tạm giữ, tạm giam Pháp chế Cử tri tỉnh Nghệ An 2693
35 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Pháp chế Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 4199
36 Quy định về phòng cháy, chữa cháy Pháp chế Cử tri tỉnh An Giang 4099
37 Xử lý hình sự đối với hành vi trộm cắp điện Pháp chế Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 5363
38 Về đề nghị có văn bản hướng dẫn thành lập Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Pháp chế Cử tri 14073
39 Về đề nghị không loại bỏ đối tượng sử dụng ma túy ra khỏi đối tượng bị xử lý hình sự Pháp chế Cử tri 6444
40 Về việc sửa đổi bất cập trong Pháp lệnh Công an xã Pháp chế Cử tri 5568